Jak Marii popisují její kolegové ze společnosti Opavia a Danone Group, rok 2008


Její odborné schopnosti:
"Má dobré analytické schopnosti, umí vyhmátnout jádro. ".
"Je odborníkem ve speciální problematice, má v ní úžasný přehled a hloubku."
"Dokáže na úrovni jednat s jinými organizacemi a evropskými orgány. "
"Je schopná přecházet z češtiny do francouzštiny a angličtiny."

Její manažerské schopnosti:
"Dokáže stát za svým týmem, nikdy nikoho veřejně neshodí."
"Je vždy připravená a v obraze. "
"Je fantastická v organizačních schopnostech, dokáže vše naplánovat. "
"Zohlední osobní rovinu člověka a v případě nutnosti uzpůsobí pracovní podmínky. "
"Má ke každému individuální přístup a to přináší výsledky. "
"Je ochotná jít za svým cílem a proto ve své pozici setrvala dlouho. "
"Umí být svým způsobem dravá a nenechat si věci líbit. "
"Dovede prosadit svou, někdy jde proti všem a prosadí co je potřeba. "
"Je to žena činu. "
"Nemusí se nikde nastrkovat - zná svoji cenu"

Její charakterové vlastnosti
"Je společenská a komunikativní. "
"Vyznává uctivou fair-play"
"Je velmi skromná. "
"Je otevřená. "
"Bezproblémově zvládá daleké cesty. "
"Je lidská, ptá se lidí a dokáže pochválit. "
"Charakterizuje ji velká cílevědomost, touha jít kupředu, tah na branku, je ráda vpředu. "
"Je energická a ctižádostivá. "
"Je flexibilní, má improvizační schopnosti a dokáže bystře reagovat.
"Má rychlou reakci v úsudku."
"Myslí si, že vše je možné zvládnout. "
"Práci má jako koníčka."
"Má velký životní optimismus."
"Vidí vše pozitivně a stejně přistupuje i k lidem - otevřeně a optimisticky."

Reference od Dr. G. A. K. Thompsona, Danone Groupe

Logo Danone Group

S Marií spolupracuji od roku 1999 v oblasti řízení kvality, bezpečnosti potravin a krizového managementu. Díky tomu jsem s Marií strávil značné množství času nejen na jednáních, ale také při řešení specifických záležitotí na výrobních závodech v České republice, Polsku a Maďarsku, za které byla zodpovědná.

Marie má vysokou úroveň technických znalostí v oblasti potravinové technologie a využívá je velmi efektivním způsobem při plánování a zavádění systémů řízení kvality ve státech střední Evropy.

Marie je také klíčovým členem Komise pro kvalitu v rámci sušenkové divize společnosti Danone a sehrála hlavní roli při sestavení střednědobé a dlouhodobé strategie Kvality & Potravinové bezpečnosti v rámci této divize.

Jednou z Mariiných zodpovědností v rámci řízení kvality byla i koordinace krizového managementu pro oblast východní Evropy. Tuto funkci vždy vykonávala zodovědně a zcela spolehlivě tak, aby byla zajištěna jak bezpečnost spotřebitelů, tak i pověst společnosti Danone, tyto dva aspekty pro ni byly absolutní prioritou.

Marie rovněž zastupovala společnost Danone v expertních skupinách při Konfederaci potravinářského a nápojového průmyslu EU (CIAA) v Bruselu a to tím nejefektivnějším způsobem.

Při všech našich společných jednáních byla Marie zcela spolehlivá a vždy jsem mohl důvěřovat jejím správným rozhodnutím a bezchybnému úsudku v komplikovaných technických záležitostech. Mohu ji tedy do budoucnosti zcela doporučit každému potencionálnímu zaměstnavateli.Dr. G. A. K. Thompson
Ředitel pro vědecké a legislativní záležitosti společnosti
Groupe Danone
17, boulevard Haussmann
75009 Paříž

Reference od Patricka O'Quina

Logo Danone Group

Měl jsem možnost pracovat s paní Marií Štíchovou několik let a v různých podmínkách.

Největšími přednostmi Marie jsou kompetentnost, spolehlivost, oddanost a ochota. Během 10 let naší spolupráce nebyly tyto její přednosti nikdy zpochybněny.

Naše společné aktivity se týkaly různých oblastí: vztahy se spotřebiteli, právní úprava, veřejné záležitosti, řízení krizí. Ve všech těchto oblastech Marie odváděla znamenitou práci.

Mimo jiné bych chtěl zdůraznit fakt, že v různých oblastech a projektech, na kterých jsme společně pracovali, uměla Marie zavést takové procesy nebo využít zkušeností, které byly zároveň inovační, důkladné a efektivní.

Z tohoto důvodu jsme Marii, pokud to bylo jen možné, svěřovali takovou odpovědnost, která se netýkala pouze samotné společnosti OPAVIA, ale která měla své dopady na celorepublikové úrovni nebo v celém regionu, kdy tak z jejích kompetencí a zkušeností mohly čerpat i jiné týmy v rámci skupiny.

Na závěr bych rád uvedl, že při každé příležitosti či při každém našem kontaktu jsem musel ocenit její profesionalitu a její kvality, jak lidské tak pracovní.


Patrick O'QUIN
Directeur Général
Corporate External Relations
Groupe Danone
17, boulevard Haussmann
75009 Paris

Rychlý kontakt:

e-mail:
marie.stichova@seznam.cz

telefon:
+420 605 222 520

skype:
marie.stichova

WWW:
www.MarieStichova.eu

 
designed by: Jonáš Kopp